Oplossingen

Naast de DISC bieden we meer oplossingen voor organisatorische vraagstukken. Zoals gezegd, is de methodiek die we gebruiken voor de DISC voor vele onderzoeksvragen toepasbaar. We kunnen combinaties maken van kennis van onze specialisten zodat we maatwerk oplossingen bieden. Bel, app of mail ons!   Een vrijblijvend gesprek is altijd nuttig. Wij bieden:

 

Organisatie advies

Organisatie advies is een breed begrip. Wij adviseren, begeleiden en implementeren organisatorische vraagstukken; het optimaliseren van mens en proces. Want maatschappelijke veranderingen zijn ook merkbaar in een organisatie. Het verander-tijdperk vraagt om beweging van ons allen.  

 

Coaching & Begeleiding

Je kunt bij coaching & begeleiding denken aan bijvoorbeeld executieve coaching, (persoonlijke) leiderschapstrajecten, ontwikkeltrajecten en tevredenheidsmetingen. Hoe ontwikkel je de vaardigheid om jezelf te leiden. Persoonlijk leiderschap is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Hoe meer jij of jouw team in de regie is (kennis, energie, vaardigheden, ambitie), des te meer de organisatie hier profijt van heeft. En dat ondervinden natuurlijk niet alleen je collega’s. Ook je klanten en leveranciers merken dit.

 
 

Implementatie & Borging

Bij implementatie en borging verzorgen we het gehele plan van aanpak. Als duidelijk is waar de organisatie behoefte aan heeft, definiëren we een stappenplan en gaan we met de sleutelpersonen de activiteiten invullen. Doel is dat de organisatie zelf uiteindelijk de leiding in het geheel heeft. Natuurlijk zit hier ook een stuk coaching & begeleiding in. En indien nodig beleggen we thema-sessies.

 
 

Thema sessies

Thema sessies beleggen we wanneer organisatorische onderdelen niet duidelijk zijn of wanneer die er helemaal niet zijn. Te denken valt aan de missie en visie van een organisatie. Is deze duidelijk? Maar wellicht kan je strategie beter of is het onduidelijk hoe om te gaan met de nieuwe arbeidsmarkt. Deze onderwerpen pakken we direct aan middels thema-sessies, zodat de vaart erin blijft. Maar ook losse vraagstukken kunnen we via deze aanpak verzorgen.