DISC

De Duurzame Inzetbaarheids-SCan geeft in één dag de mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie aan. De DISC geeft een volledige analyse en helpt je om de juiste stappen te ondernemen om duurzame inzetbaarheid volledig op de kaart te zetten.

Jarenlange werkervaring binnen verschillende organisaties en branches heeft geresulteerd in onze conclusie dat veel organisaties beperkt bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. Dit terwijl we weten dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont!

Wat houdt de DISC in?

De Duurzame Inzetbaarheids-SCan is een scan welke door twee specialisten van DI wordt afgenomen op één dag, de zgn DISC-dag. Niet digitaal maar in persoon scannen we de organisatie op diverse echelons door in gesprek te gaan en antwoorden te krijgen door de juiste vragen te stellen. Voorafgaande aan deze DISC-dag ontvang je van ons een informatiebrief om de medewerkers bekend te maken met ons en de DISC, wat we op de DISC-dag komen doen en wat we verwachten van de deelnemers. Erg handig voor intern gebruik, maar ook bij het maken van afspraken met de medewerkers (stakeholder) die we samen hebben uitgekozen als gesprekspartners voor de DISC-dag.

Deze gesprekken zijn vertrouwelijk (!), dus geen terugkoppelingen met naam en toenaam. Wij zijn van mening dat er op deze wijze een zuiver beeld valt te schetsen.

Aan het einde van de DISC-dag geven wij een korte terugkoppeling van de bevindingen. De definitieve analyse verwerken wij in een heldere en transparante rapportage die we diezelfde dag (avond) per mail toesturen. Hiermee is de DISC-dag afgesloten.

De DISC eindigt na het bespreken van de rapportage waarin we nog dieper kunnen ingaan op eventuele gewenste acties.  Een afspraak hiervoor wordt tegelijkertijd met het inplannen van de DISC-dag gemaakt.

Wat vind je in de rapportage?

Door de integrale aanpak, gebaseerd op één onderzoeksvraag, volgt er een heldere en bruikbare rapportage met concrete aanbevelingen, die je helpen bij het bepalen van de vervolgstappen. De sterke en zwakke punten van de organisatie worden benoemd. De potentiële risico’s en de daarbij horende mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt. Je krijgt inzicht in hoeverre de sleutelfiguren capabel zijn om de collega’s mee te nemen in de wereld van duurzame inzetbaarheid. Maar ook wordt inzichtelijk of de organisatiestructuur dit optimaal ondersteunt. Je vindt de punten waarmee te beginnen. Een concreet en bruikbaar advies in de vorm van een plan van aanpak. Kortom: een rapportage die helder verwoordt ‘hoe nu verder?’

Wij kijken integraal naar mens en proces binnen de organisatie. Hierbij staan 4 thema’s voor ons centraal:

  MENS

Kennis, ervaring, competenties, vaardigheden, wensen, ambities, vitaliteit, energie, welzijn, balans werk/privé, ontwikkeling, in de regie.

 ORGANISATIE

Proces, inrichting, structuur, interne en externe communicatie, functiehuis, strategie, missie, visie, taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden.

 CULTUUR

Communicatie, omgangsnormen en waarden, houding & gedrag, kernwaarden, onder- & bovenstroom, politiek.

 LEIDERSCHAP

Persoonlijk leiderschap (in de regie), leiderschapsstijl, voorbeeldrol, faciliterend, sturend, zelfsturend.

En natuurlijk zijn wij er om je te begeleiden! Wij vinden het namelijk belangrijk dat duurzame inzetbaarheid geborgd is binnen jullie organisatie. Wij hebben ervaring binnen HR en Change, het slim inzetten van mens en proces. Zowel bij transities als ontwikkeling van mens en organisaties. Deze ervaring delen wij graag met je!

Maar wellicht heb je een andere dringende onderzoeksvraag? De methodiek van de DISC is toepasbaar op diverse organisatievraagstukken en maatwerk is mogelijk Bel, app of mail ons!.