DISC

De Duurzame Inzetbaarheids-SCan geeft in één dag de mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie aan.

Door onze jarenlange (collectieve) werkervaring binnen verschillende organisaties en branches hebben wij gezien dat veel organisaties beperkt bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. De DISC geeft een volledige analyse en helpt je om de juiste stappen te ondernemen om duurzame inzetbaarheid volledig op de kaart te zetten.

 

Wat houdt de DISC in?

Voorafgaande aan de DISC-dag ontvang je van ons een informatiebrief om de medewerkers bekend te maken met ons en de DISC, wat we op de DISC-dag komen doen en wat we verwachten van de deelnemers. Erg handig voor intern gebruik, maar ook bij het maken van afspraken met de medewerkers die we samen hebben uitgekozen voor de DISC-dag.

Op de afgesproken DISC-dag komen twee specialisten de scan uitvoeren. Dit doen zij door met verschillende mensen in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, dus geen terugkoppelingen met naam en toenaam. Wij zijn van mening dat er op deze wijze een zuiver beeld valt te schetsen.

Aan het einde van de DISC-dag geven wij een korte terugkoppeling van de bevindingen. De definitieve analyse verwerken wij in een heldere en transparante rapportage die we diezelfde dag (avond) per mail toesturen. Hiermee is de DISC afgesloten.

 

Wat vind je in de rapportage?

Door de integrale aanpak, gebaseerd op één onderzoeksvraag, volgt er een heldere en bruikbare rapportage met concrete aanbevelingen, die je helpen bij het bepalen van de vervolgstappen. De sterke en zwakke punten van de organisatie worden benoemd. De potentiële risico’s en de daarbij horende mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt. Je krijgt inzicht in hoeverre de sleutelfiguren capabel zijn om de collega’s mee te nemen in de wereld van duurzame inzetbaarheid. Maar ook wordt inzichtelijk of de organisatiestructuur dit optimaal ondersteunt. Je vindt de punten waarmee te beginnen. Een concreet en bruikbaar advies in de vorm van een plan van aanpak. Kortom: een rapportage die helder verwoordt ‘hoe nu verder?’

Wij kijken integraal naar mens en proces binnen de organisatie. Hierbij staan 4 thema’s voor ons centraal:

  MENS

Kennis, ervaring, competenties, vaardigheden, wensen, ambities, vitaliteit, energie, welzijn, balans werk/privé

 ORGANISATIE

Proces, inrichting, structuur, interne en externe communicatie, functiehuis, strategie, missie, visie

 CULTUUR

Communicatie, omgangsnormen en waarden, houding & gedrag, kernwaarden

 LEIDERSCHAP

Persoonlijk leiderschap (in de regie), leiderschapsstijl

 

En natuurlijk zijn wij er om je te begeleiden! Omdat wij het belangrijk vinden dat duurzame inzetbaarheid geborgd is binnen jullie organisatie. Wij hebben ervaring binnen HR en bedrijfsvoering, het slim inzetten van mens en proces, zowel bij transities als ontwikkeling van mens en organisaties. En daar profiteert jullie organisatie dan weer van.

 

Tenslotte zijn we samen verantwoordelijk voor mens en organisatie!

Maar wellicht heb je een andere dringende onderzoeksvraag? De methodiek van de DISC is toepasbaar op diverse organisatievraagstukken en maatwerk is mogelijk. Bel, app of mail ons!