Investeren in duurzame inzetbaarheid loont!

bg21

DUURZAAM INZETBAARHEID

presenteert

De DISC

MENS

competenties,wensen, ambities, energie en balans werk/privé

ORGANISATIE

proces, inrichting, structuur, communicatie, functiehuis, en meer

CULTUUR

omgangsnormen en waarden, houding & gedrag, kernwaarden

LEIDERSCHAP

persoonlijk leiderschap (in de regie), leiderschapsstijl

slide-b-bg

BLIJF SCHERP

Samen werken voor succes

met duurzaam inzetbaarheid

slide21

&

Voor mens en organisatie

veel meer!

slim inzetten

MET SPECIALISTEN

zonder compromissen!

Neem contact met ons op

Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie

Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in een verander-tijdperk, waarin we op een andere manier met werk en verantwoordelijkheid omgaan. De pensioenleeftijd is verhoogd, technologische ontwikkelingen volgen elkaar heel snel op. Wet- en regelgeving vragen de nodige bijsturing. Niet alleen de arbeidsmarkt verandert, maar ook onze manier van werken. De balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker…. Kortom: Nederland kantelt.

Deze veranderingen en bewegingen vragen blijvende aandacht van organisaties. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers.

Wij weten dat veel organisaties beperkt bezig zijn met het thema duurzame inzetbaarheid. Enerzijds omdat ze niet weten waar te beginnen, anderzijds omdat het ze ontbreekt aan tijd. En sommigen zien er de noodzaak nog niet van in. Maar investeren in duurzame inzetbaarheid loont, zowel bij krimp als bij groei!

 

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Het zorgt ervoor dat processen sneller gaan, kosten dalen en  opbrengsten stijgen. Dat er meer saamhorigheid komt binnen een veilige en open cultuur. De betrokkenheid stijgt en de continuïteit wordt geborgd. Maar ook dat de in-, door-, uitstroom van medewerkers flexibeler verloopt. Zodat je met minder moeite en kosten, mensen aan je organisatie kunt binden. En het zorgt ervoor dat het imago van de organisatie verbetert en de klanttevredenheid toeneemt.

Dus: om succesvol te worden en te blijven is het van steeds groter belang om op de juiste momenten de juiste mensen op de juiste plekken te hebben.

 

Daarom de DISC !

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid, bieden wij de DISC aan. De Duurzame Inzetbaarheids-Scan welke in één dag de mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie aangeeft èn op welke onderwerpen voordelen te behalen valt. In een heldere rapportage staan concrete onderwerpen met uitleg waar en hoe te beginnen.

 

Onze manier van werken

Wij werken vanuit onze kernwaarden. Transparant, persoonlijk, kennis delend, verbindend pragmatisch en flexibel. Deze zijn te herleiden naar ons, de business en de resultaten. Het typeert ons gedrag en houdt ons scherp.

Hoe nu verder?

Je bent geïnteresseerd in de DISC? Bel, app of mail ons!
Wij maken dan een afspraak om kennis te maken en de DISC toe te lichten.

Van belang is dat we samen de juiste onderzoeksvraag vaststellen. En natuurlijk een datum plannen voor de daadwerkelijke DISC-dag.